Dofile ước lượng mô hình VAR/VECM

Bởi thuyetnn
0
(0)
0 1267
$35
G1K1YAE212
zip

Dofile ước lượng mô hình VAR/VECM về mối quan hệ giữa số ca tử vong do Covid, số ca mắc mới trong 14 ngày và tổng số ca nhiễm. Trình tự các bước nhập dữ liệu, thống kê mô tả, vẽ đồ thị, kiểm tra tính dừng, đồng tích hợp, lựa chọn mô hình và các kiểm định độ phù hợp của mô hình cũng như phân tích dự báo số ca tử vong từ kết quả ước lượng cũng được thực hiện chi tiết trong dofile với các mô tả cụ thể.

Chưa có đánh giá nào!

Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.