Bộ dữ liệu PCI dạng bảng 2006 - 2021

Bởi thuyetnn
0
(0)
0 748
$15
G1K1X222FU9
RAR

Liệu bạn đã từng e ngại hay mất nhiều thời gian để hợp nhất các bộ dữ liệu khảo sát hoặc dữ liệu tổng hợp cho các tỉnh? Dữ liệu các chỉ số PCI, PAPI, ICT hay PAR thì không khó để tìm và tải về. Tuy nhiên, không dễ dàng và thoải mái khi nối dữ liệu cho các năm thành dữ liệu bảng trong một giai đoạn để sử dụng trong các mô hình dữ liệu bảng. Lý do là vì tên tỉnh, mã tỉnh không thống nhất ở các chỉ số, thậm chí cùng một chỉ số nhưng ở các năm khác nhau. Bạn phải nối từng bộ, xem chúng khớp được bao nhiêu, phát hiện tỉnh nào không khớp rồi điều chỉnh...Công việc sẽ lặp lại cho một năm, một chỉ số.

Dữ liệu được đóng gói dạng Stata (PCI-2006-2021.dta) và Excel (PCI-2006-2021.xlsx).

Các biến được mô tả ở Sheet Desc và Dữ liệu được tổng hợp ở Sheet Data.

Biến Kiểu Định dạng Tên biến Tiếng Anh
tinhcd str22 %22s Tên tỉnh có dấu pro_vi
ID float %9.0g STT tỉnh id
YEAR int %10.0g Năm khảo sát year
PCI double %7.2f Điểm số PCI pci
GNTT double %7.2f CSTP 1: Gia nhập thị trường pci_market
TCDD double %7.2f CSTP 2: Tiếp cận đất đai pci_land
MBTT double %7.2f CSTP 3: Tính Minh bạch pci_clear
CPTG double %7.2f CSTP 4: Chi phí thời gian pci_time
CPKCT double %7.2f CSTP 5: Chi phí không chính thức pci_unoff
CTBD double %7.2f CSTP 6: Cạnh tranh bình đẳng pci_equal
TNDTP double %7.2f CSTP 7: Tính năng động và tiên phong của chính quyền pci_ener
DVHT double %7.2f CSTP 8: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp pci_supp
DTLD double %7.2f CSTP 9: Đào tạo lao động pci_train
TCPL double %7.2f CSTP 10: Thiết chế pháp lý & ANTT pci_law
tinhkd str17 %17s Tên tỉnh không dấu pro_en
code str12 %12s Tên tỉnh viết liền code
id64 byte %10.0g Mã 64 tỉnh (có Hà Tây) id64
id63 byte %10.0g Mã 63 tỉnh id63
idvhlss byte %10.0g Mã tỉnh theo VHLSS idvhlss
region5 str31 %31s 5 Vùng (Đông + Tây Bắc) region5
region6 byte %10.0g 6 vùng region6
bigc byte %10.0g 5 Tp trực thuộc TW bigc

Với gói dữ liệu Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) này, chúng tôi đã tổng hợp thành dạng bảng từ năm 2006 đến 2021, bao gồm chỉ số PCI tổng hợp và 10 chỉ số thành phần cho 63 tỉnh/Tp. Bên cạnh đó, chúng tôi bổ sung thêm các khóa như tên tỉnh không dấu, tên tỉnh viết liền, mã tỉnh theo bộ dữ liệu VHLSS để phòng khi các bạn muốn nối bộ PCI này với các bộ khác và cho cả bộ VHLSS sử dụng trong các nghiên cứu vi mô. Chúng tôi tính toán thêm biến vùng như 5 vùng (Đông bắc và Tây Bắc gộp chung), 6 vùng và 5 thành phố trực thuộc Trung Ương để bạn sử dụng khi phân tích.

Ghi chú: Các biến trong bộ dữ liệu được mô tả ở Sheet Desc với các tên tiếng anh gợi ý đi kèm.

Chưa có đánh giá nào!

Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.