Sản phẩm

Dữ liệu tải về liệu có dễ sử dụng?

TNS định dạng các dữ liệu tải về dạng Excel theo bố cục mỗi quan sát có đầy đủ thông tin các chỉ số ở từng thời điểm. Bố cục này thuận lợi cho việc nhập dữ liệu ở các phần mềm thống kê phổ biến như Stata hay R để xử lý hay phân tích.

Còn thắc mắc?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, bạn có thể mở một yêu cầu hỗ trợ tại đây. Liên hệ hỗ trợ

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.